Coca-Cola en WNF voor een beter milieu

Coca-Cola en WNF slaan de handen in een.

Frisdrank gigant Coca-Cola en het Wereld Natuur Fonds zijn in 2007 een samenwerkingsverband aangegaan. Coca-Cola gaat samen met het WNF om de bedrijfsvoering te verduurzamen en zoetwater gebieden te beschermen (WNF.nl, 2013). Een goed voorbeeld van hun nieuwe duurzame bedrijfsvoering is de uitgave van de nieuwste Coca-Cola variant ”Coca-Cola Life”. Het flesje is bijvoorbeeld gemaakt van recyclebaar plastic en plantaardige vezels.

Coca-Cola is een pro social brand omdat zij zich inzetten voor de natuur, geld willen inzamelen en ze willen hun bedrijfsvoering willen verduurzamen zonder dat zij hier direct iets voor terug krijgen of dat het hun iets oplevert. Een pro social brand wil zeggen dat het merk niet specifiek is opgericht om bij te dragen of iets goed te doen voor de maatschappij, maar dit uit vrije doet. Bedrijven die wel zijn opgericht om iets goeds te doen voor de maatschappij vanuit hun missie noemen we pro social enterprize bedrijven zoals Dopper.

Waarom Coca-Cola kiest voor een samenwerking met het WNF? De natuur is voor grote merken van groot belang. Coca-Cola verbruikt veel water bij de productie van de frisdranken. Water is erg kostbaar en wordt steeds schaarser, hiervoor wil Coca-Cola hun verantwoordelijkheid nemen. Ze willen de watergebieden beschermen, water hergebruiken en het gebruik van water verminderen (Coca Cola Nederland, 2013).

De doelstelling van Coca-Cola is dat zij in 2020 al het water dat zij gebruiken op een veilige manier willen teruggeven aan de lokale gemeenschap en de natuur. (Coca Cola Nederland, 2013)

Coca-Cola heeft er bewust voor gekozen om het WNF logo niet groot zichtbaar op de verpakking te plaatsen. Coca-Cola vindt dat het WNF er niet is om de verkoop te verhogen maar juist alleen om het proces te verduurzamen (Goldhoorn, 2013).

Arctichome
Artichome is een speciale 3 jarige campagne van het WNF en Coca-Cola buiten de bestaande samenwerking om. Deze campagne staat in het teken van de bescherming van het leefgebied van ijsberen. Coca-Cola wil hiervoor geld inzamelen zodat het WNF onderzoek kan doen en het leefgebied van ijsberen behouden kan worden. Het leefgebied van ijsberen smelt steeds sneller waardoor het leefgebied dreigt te verdwijnen. Elke donatie die gedaan wordt verdubbeld Coca-Cola zelf. Coca-Cola voelt zich verbonden met ijsberen omdat ijsberen al vele jaren voorkomen in de reclame uitingen van het bedrijf. Ze hopen dat zij met hun bijdrage het leefgebied kunnen redden (WNF.nl, 2013).

Naast de speciale campagne voor de ijsberen heeft deze samenwerking nog meer ontwikkelingen opgeleverd, zoals de Water saver toolkit.  Dit is een softwareprogramma voor waterbesparing technieken. Hierdoor is het waterverbruik van 2,7 liter naar 1,4 liter gegaan (Duurzaam ondernemen, 2013).

De samenwerking
Voor Coca-Cola brengt een samenwerking met het WNF natuurlijk positieve publiciteit met zich mee. Door zich verantwoordelijk op te stellen en bewust bezig te zijn met de natuur creëren ze veel goodwill bij hun klanten. Coca-Cola laat hun klanten hiermee zien dat zij zich bewust zijn van de schade die zij hebben aangericht door hun productie. Doordat frisdrank haast niet meer weg te denken is in het leven kunnen zij niet stoppen met produceren maar op deze manier dus wel rekening houden met en het proces verbeteren.

De waarde die Coca-Cola en het WNF creëren voor de maatschappij is natuurlijk een beter milieu. De laatste jaren is het milieu en de natuur flink aangetast waardoor er veel schade is ontstaan. Door er nu bewust mee om te gaan voorkomen zij een verslechtering en proberen ze deze schade te herstellen of een halt toe te roepen. Door een beter en schoner milieu leven mensen een gezonder leven en door zuinig om te gaan met grondstoffen is er in de toekomst ook nog veel mogelijk. Het belang van deze acties zijn dus groot, want als grote bedrijven niet bewust om gaan met het milieu zullen er straks grote natuurrampen plaats vinden met bijvoorbeeld het gesmolten water van de ijsberen.

Van elke pro social actie zijn er natuurlijk groepen die profiteren. Primair zal Coca-Cola zelf goed profiteren van deze actie. Zoals hierboven al besproken genereren ze goodwill en positieve publiciteit. Hierdoor is de verwachting dat de winst zal gaan stijgen omdat steeds meer consumenten dit soort actie belangrijk vinden. Daarnaast natuurlijk de ijsberen. Doordat er door het ingezamelde geld onderzoek kan worden gedaan naar het leefgebied is de kans groot dat er oplossingen worden gevonden om het leefgebied te behouden en te verbeteren. Hierdoor kunnen alle ijsberen een rustig en fijn leven leiden. Secundair profiteren het WNF en de maatschappij van deze actie. De actie ondersteunt een beter milieu en dit is natuurlijk voor de gehele maatschappij van groot belang. Het WNF krijgt door deze actie ook meer bekendheid en veel inkomsten waardoor zij weer nieuw onderzoek kunnen doen.

Bibliografie

Coca Cola Nederland. (2013). Opgehaald van Coca Cola Nederland: http://www.cocacolanederland.nl/Milieu/Waterbeleid.aspx

Duurzaam ondernemen. (2013, Juli 10). Opgehaald van Duurzaam ondernemen: http://www.duurzaam-ondernemen.nl/the-coca-cola-company-en-het-wereld-natuur-fonds-kondigen-nieuwe-wereldwijde-milieudoelstellingen-aan/

Goldhoorn, C. (2013). Opgehaald van ADinformatie: http://www.adformatie.nl/nieuws/bericht/coca-cola-helpt-wnf-de-ijsbeer-te-beschermen

WNF.nl. (2013). Opgehaald van WNF: https://www.wnf.nl/nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=6511

Advertenties
Coca-Cola en WNF voor een beter milieu

Crowdsourcing

Als vervolg op het vorige blog crowdfunding, vandaag een andere vorm van ‘’crowd’’ namelijk crowdsourcing. Het grote verschil tussen deze twee is dat crowdfunding gaat over geld/investeringen en bij crowdsourcing gaat het over gebruik maken van informatie en kennis van derden.

Crowdsourcing, crowdfunding, crowdlearning, crowdsolliciteren?

Wat is crowdsourcing?
Crowdsourcing is het online benutten van de kennis, kunde en creativiteit van een grote groep mensen. Steeds meer organisaties en ondernemers maken gebruik van crowdsourcing om met behulp van de kennis, kunde en creativiteit van hun ‘crowd’ om hun organisatie of onderneming te versterken (Wagenaar, sd).

De definitie van Crowdsourcing zoals Jeff Howe hem ooit als eerste formuleerde: ‘Crowdsourcing is het uitbesteden van bedrijfsactiviteiten aan vrijwilligers die via het internet daartoe worden opgeroepen.’ (Bannink, 2010)

Crowdsourcing is populair en steeds meer in opkomst. Steeds meer organisaties zien kansen in het inschakelen van ‘de crowd’ om beter, sneller, en goedkoper te kunnen innoveren en produceren en hun bedrijfsdoelstellingen te behalen (Verbunt, Frank Watching, sd). De trend bevindt zich nog in de beginfase van de levenscyclus en zal dus de komende jaren nog flink groeien. Er zijn nog erg veel mogelijkheden die nog niet benut zijn. Daarnaast zullen ook steeds meer merken en bedrijven het succes van andere zien waardoor crowdsourcing een goed initiatief is om te overwegen.

Internet en social media hebben de merk-consument relatie fundamenteel veranderd (Willemsen, 2011). Deze verandering heeft gezorgd voor het ontstaan van crowdsourcing. Consumenten worden nu betrokken bij het merk en er wordt wat gedaan met hun wensen. De verwachting is daarom ook dat deze trend de komende jaren zal blijven groeien. Consumenten nemen niet zo meer van alles aan en vinden het belangrijk dat hun mening gehoord wordt (Bannink, 2010).

De trend
Crowdsourcing is een megatrend. Alle consumenten kunnen hiermee te maken krijgen waardoor het dus een maatschappelijke trend is. De mesotrend die bij crowdsourcing hoort is de veranderde relatie tussen consument en merk. De consument heeft nu veel meer macht. De microtrend kan bijvoorbeeld een crowdsourcing wedstrijd zijn zoals bij het chips merk Lay’s waarbij consument een nieuwe smaak mochten bedenken (Kennisbank sociale innovatie, 2011).

De trend kan toepast worden in allerlei branches en bedrijfstakken. In elk bedrijf en voor elk merk kan input van consumenten en gebruikers bijdragen om het beste product of dienst te ontwikkelen. De impact van deze trend is dus aardig groot. De bijdrage van consumenten en klanten wordt steeds belangrijker. De manier van werken in bedrijven zal door deze trend dus flink veranderen.

Voor crowdsourcing zijn de volgende personen van grote waarde, bijvoorbeeld klanten die meedenken over productverbeteringen, programmeurs die organisaties via crowdtesting helpen om bugs uit hun website te halen en wetenschappers die werkende oplossingen vinden voor scheikundige uitdagingen van bedrijven. Maar ook creatievelingen die voor je op zoek gaan naar pakkende slogans en domeinnamen voor jouw onderneming, vormgevers die via online wedstrijden logo’s ontwerpen (Verbunt, Frankwatching, 2014).

Enkele succesvoorbeelden van crowdsourcing
– Heel Nederland heeft in 2010 kunnen meedenken over de nieuwe smaak voor de limited edition chips van Lay’s. Via crowdsourcing heeft Lay’s op een innovatieve manier de consument betrokken bij haar productontwikkeling. In deze casus wordt beschreven hoe Lay’s deze campagne heeft vormgegeven (Kennisbank sociale innovatie, 2011).

– Universitaire onderzoekers konden met behulp van 57.000 gamers in enkele dagen de enzymstructuur van een Hiv-eiwit ontrafelen en zo jaren aan onderzoekswerk besparen.

– Een fietsproducent liet duizenden studenten en young professionals meedenken over vernieuwende fietsonderdelen en realiseerde in no time tot treffende productinnovaties.

– Bill Gates gaf met een online crowdsourcing-wedstrijd een wereldwijde boost aan de ontwikkeling en productie van een nieuwe generatie condooms die wél aantrekkelijk zijn in gebruik (Verbunt, 2014).

– Lego: het modelvoorbeeld van crowdsourcing, waarbij de crowd (klanten/consumenten) online zelf nieuwe Lego ontwerpen. Vervolgens doet Lego de steentjes die daarvoor nodig zijn in een doosje en stuurt het tegen betaling op. Niet alleen zijn die ontwerpen voor jezelf, maar het ontwerp kan ook in de catalogus worden gezet, waarna andere klanten het kunnen bestellen. Bedenker krijgt vervolgens een klein deel van de omzet.

– Gold Corp: het voorbeeld van de bijna failliete goudmijn die alle kaarten van de mijn openbaar maakte en mensen aanzette om mee te zoeken naar nieuwe goudvondsten. Zowel professionele als amateurgeologen hebben meegezocht en weer vele nieuwe goudaders gevonden. Het faillissement is hierdoor voorkomen (Bannink, 2010).

Voordelen van crowdsourcing
– Crowdsourcing leidt tot kostenbesparing want er zijn geen kosten voor R&D en geen vast persoon
– Kennis en ideeën opdoen
– Groot aantal deelnemers kunnen activiteiten sneller laten uitvoeren
– Doelgroep sterker binden aan het merk (Bannink, 2010)

Door de veranderde relatie tussen consument en merk is het belang van deze trend groot. Consumenten hebben nu veel meer macht en eisen daarom ook meer van merken. Wanneer merken niet voldoen aan deze eisen zullen zij klanten verliezen. Merken moeten daarom goed gebruik maken van de beschikbare kennis en informatie en de juiste mensen betrekken bij de processen. Hierdoor creëren zij meer waarde voor de klanten en binden zij de klanten. Het belang van deze trend is dus groot.

Bibliografie

Bannink, C. (2010, December). Opgehaald van Frank Watching: http://www.frankwatching.com/archive/2010/12/29/doktor-crowdsourcing/#ixzz1E6tHgmOi

Kennisbank sociale innovatie. (2011, April). Opgehaald van http://www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/nl/kennis/kennisbank/lay—s-maak-de-smaak–een-nieuwe-smaak-op-de-markt-door-crowdsourcing/813

Verbunt, E. (sd). Opgehaald van Frank Watching: http://www.frankwatching.com/training/crowdsourcing/

Verbunt, E. (2014, Oktober). Opgehaald van Frankwatching: http://www.frankwatching.com/archive/2014/10/17/crowdsourcing-wat-kun-je-ermee-3-inspirerende-voorbeelden/

Wagenaar, F. (sd). Opgehaald van Marketingportaal: https://www.marketingportaal.nl/modellen-strategieen/wat-is-crowdsourcing

Willemsen, J. (2011, Februari). Opgehaald van Frank Watching: http://www.frankwatching.com/archive/2011/02/28/erfgoed-en-crowdsourcing/

Crowdsourcing

Crowdfunding

Waar haal je als ondernemer geld vandaan nu de banken hun hand op de knip houden? Bij de massa. Als heel Nederland vandaag een euro naar je overmaakt, ben je morgen miljonair. Crowdfunding is de succesformule van de laatste jaren!

Wat is crowdfunding nou eigenlijk?
Crowdfunding is simpel gezegd de financiering van een project of onderneming door particulieren. Hierbij gaat het om een directe financiering, dus zonder bemiddeling of tussenkomst van derden.

Het idee is als volgt: Een persoon wil een project starten maar beschikt niet over voldoende startkapitaal. In plaats van een bezoek aan de bank zet de starter het project op  een platform op het internet en vermeldt welk bedrag hij of zij nodig heeft om te starten. Particulieren kunnen dan zelf beslissen of zij willen investeren en met welk bedrag.  Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Deze kleine investeerders noemt men the crowd het Engelse woord voor de mensenmassa (Moes, 2013).

Crowdfunding is een megatrend. Het is een maatschappelijk trend die de gehele maatschappij aan gaat. Een meso trend die hieruit voort kan komen is de trend dat mensen ergens bij willen horen. Een microtrend die hieruit voort komt zijn de online platforms zoals kickstarter en geldvoorelkaar.nl.

Crowdfunding in Nederland staat nog aan het begin van de levenscyclus. In Nederland begonnen halverwege 2010 de eerste crowdfunding platformen te ontstaan. De Autoriteit Financiële Markten verwachtte dat er over 2014 voor 37 miljoen euro via de geregistreerde platforms aan bedrijven en particulieren verstrekt zou worden. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. De verwachting is dat crowdfunding een flinke groei gaat doormaken. Crowdfunding past goed bij de Nederlandse mentaliteit. Nederlanders starten graag projecten samen op (Leeuw, 2015).

Vergeleken met Amerika valt dit bedrag in het niets. In 2010 ging er al meer dan 1 miljard dollar om in crowdfunding en de laatste 5 jaar is dit bedrag flink omhoog gegaan (Wikipedia, 2015).

Crowdfunding is ontstaan in Amerika in de 21ste eeuw en het duurde tot 2009 voordat crowdfunding Europa had bereikt. De trend is ontstaan door de economische crisis. Banken hielden steeds meer hun hand op de knip en het werd steeds moeilijker om investeringen los te krijgen. Hierdoor is crowdfunding geboren. Crowdfunding is gebaseerd op de gedachte dat vele kleine beetjes samen een heleboel is (Wikipedia, 2015).

Wat krijg je er voor terug?
De mensen die in een project geïnvesteerd hebben krijgen hier natuurlijk iets voor terug. Voorbeelden zijn een percentage van de winst, een eenmalige beloning of enkel eeuwige dank. Ondanks dat crowdfunding nog in de kinderschoenen staat in Nederland beschikken Nederlanders wel over veel verschillende soorten crowdfunding. Zo kunnen investeerders van een project het eindproduct krijgen  (pre sale), investeren met aandelen en met converteerbare leningen (Leeuw, 2015). Uit onderzoek is gebleken dat niet het rendement maar juist de passie van de initiatiefnemer de belangrijkste reden is om te investeren (Moes, 2013).

Gevaar
Een groot nadeel van crowdfunding is nu vaak nog het gebrek aan controle en overzicht. Investeerders hebben vaak geen zicht op hoe het geïnvesteerde geld precies besteed is. Omgekeerd heerst het gevaar voor ondernemers dat zij minder scherp zijn zonder de hijgende adem van een bank in hun nek. Crowdfunding staat nog in de kinderschoenen en zal de komende jaren nog verder geprofessionaliseerd moeten worden (Leeuw, 2015).

Belang van deze trend
Het belang van deze trend is erg groot voor de ontwikkeling van het land en de economie. Juist doordat banken niet snel meer leningen verlenen is dit een perfecte oplossing om toch je eigen start up of project te beginnen. Deze nieuwe bedrijven kunnen een groot succes worden en bijdragen aan de economie. Vaak hebben mensen goede ideeën mar niet het kapitaal om te beginnen en via deze weg wordt ze de kans geboden om het idee uit te voeren.

Bibliografie

Leeuw, J. v. (2015). Opgehaald van De Zaak: http://www.dezaak.nl/dit-worden-de-crowdfunding-trends-van-2015-7526366.html

Moes, A. (2013). Opgehaald van Graydon: https://www.graydon.nl/blog/crowdfunding-d-trend-van-nu

Wikipedia. (2015). Opgehaald van Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding

Crowdfunding

Airbnb

Airbnb / Sharing economy

Nou is er gisteren geschreven over de mesotrend ´´Connect with the locals´´. Allemaal leuk en aardig maar hoe kom je als toerist nou met lokale bevolking in contact? Dit kan natuurlijk middels speciale reisorganisaties maar om alvast in de reisstemming te komen en onder het mom van ‘’doe het zelf’’ kunnen toeristen tegenwoordig ook zelf in contact komen met de lokale bevolking en hiermee reisafspraken maken. ´´Particulier zoekt particulier´´. In dit blog heb ik puur gekeken naar de wereldwijde microtrend AIRBNB. Deze microtrend valt onder de grote trend sharing economy. Aanbieders bij Airbnb zijn bereid om hun eigen omgeving te delen met toeristen tegen een kleine vergoeding.

Wat is Airbnb?
Airbnb is ontstaan bij de oprichters toen ze hun huis openstelde voor bezoekers van een congres. Vervolgens werkten zij het idee uit, combineerde dit slim met enkele trends en de succesformule was geboren. Een van die trends waarop zij slim inspeelden was de consumentengedragsverandering (Koster, 2012). Het heeft vooral te maken met de overgang van hyperconsumptie naar ‘collaborative consumption’, waarin veel meer nadruk ligt op aspecten als reputatie en community. Bovendien wordt bezit steeds minder belangrijk zolang beschikbaarheid goed geregeld is.

Ruch : “Access will trump ownership.”
En persoonlijk geeft hij daar misschien nog wel het beste voorbeeld van, want hij heeft geen eigen huis en slaapt elke nacht in een Airbnb-accommodatie!

(Koster, 2012)

Airbnb is een betrouwbaar platform / community waar mensen over de hele wereld unieke accommodaties kunnen adverteren, ontdekken en boeken zowel online als vanaf een mobiele telefoon. De website is ontwikkeld om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Airbnb is opgericht in 2008 maar is in Nederland pas sinds 2014 echt bekend geworden. Airbnb is een microtrend want het is een trend op product niveau. Het is een product dat bijdraagt aan bijvoorbeeld de behoefte van de consument ´´ Connect with the locals´´ te voldoen. Airbnb speelt in op het veranderende consumentengedrag, waarbij de toegang tot diensten en producten belangrijker is geworden dan het bezit ervan.

Op dit moment  heeft Airbnb al meer dan 25.000.000 gasten gehad, zijn ze actief in meer dan 43.000 steden, beschikken ze over meer dan 600 kasteelverblijfplaatsen en zijn ze in meer dan 190 landen actief. Ze beschikken over meer dan 1.000.000 accommodaties wat toch wel indrukwekkende cijfers zijn voor slechts een aantal jaren (Airbnb, 2015).

 

 

Impact en toekomst
De plaats in de levenscyclus zal per land verschillen. Puur gekeken naar Nederland zijn de reizigers met Airbnb in mijn ogen nu nog originals omdat het bedrijf pas echt sinds 2014 bekendheid heeft gekregen hier. Daarnaast kijken Nederlanders graag eerst even aan of een bedrijf wel degelijk doet wat het beloofd en of het betrouwbaar is. Binnen korte tijd verwacht ik daarom ook dat de trend overgaat naar followers.

De impact van deze trend is gezien de cijfers aardig groot. Gekeken naar enkele ontwikkelingen zoals de gedragsveranderingen van consumenten, andere trends waar Airbnb op heeft ingespeeld en de snelle groei tot nu toe is de verwachting dat het bedrijf nog succesvoller gaat worden in de komende jaren. Echter is de kans op grote concurrentie natuurlijk wel groot. Grote boekingssite hebben er namelijk ook al voor gekozen om hun aanbod op de veranderde vraag aan te passen (Frankwatching, 2014).  Hieronder een voorbeeld van Villas.com, de nieuw ontwikkelde website van booking.com. Bijna identiek aan de website van Airbnb.

Mijn verwachting is daarom dat deze trend over een tijdje niet meer gezien gaat worden als trend maar snel opgenomen zal worden in de maatschappij. Bestaande boekingssites passen hun aanbod aan en er zijn speciale bedrijven die dit aanbod aanbieden. Puur gekeken naar de trend online reizen boeken kan het snel gaan in de reisbranche. Ik verwacht dat het hierdoor voor toeristen ‘’gewoon’’ gaat worden om bij de lokale bevolking te verblijven en dat deze mogelijkheid van reizen niet meer weg te denken is in de maatschappij.

Waarom is Airbnb een groot succes?

– De verkoopkracht van Airbnb ligt in het onderscheidende aanbod. Unieke locaties zijn van groot belang voor het succes.

“the accomodation becomes a true part of the travelexperience”.

– Niet alleen het verblijf bij lokale bevolking is een onderscheidende factor voor Airbnb. Ook de prijzen die reizigers betalen voor hun verblijven staan in geen vergelijk met prijzen voor hotels.

– Airbnb is niet alleen een website waarin zij aanbieders en vragers samen brengen, ze hebben ook een ‘’social community’’ gecreëerd voor de gasten en de aanbieders. Zowel de aanbieders als de gast zijn zichtbaar. Anoniem een boeking maken is niet mogelijk. Zo weten de aanbieders en de gast ook zeker met wie ze te maken hebben.

– Airbnb werkt nauw samen met locals waarvan de lokale economie profiteert. Gasten geven natuurlijk meer geld uit in de omgeving van de accommodaties.

– Airbnb beschikt over een goed mobiel platform. Dit is van groot belang want 26% van alle boekingen komen vanaf de smartphone of tablet.

– Airbnb biedt zowel de gasten als de aanbieders veel garantie tegen tegenvallers en – slagen.

(Koster, 2012) (Frankwatching, 2014)

Waard creatie

Gezien de veranderde behoefte van reizigers draagt deze trend wel bij aan nieuwe vormen van waarde creatie. Door te verblijven met lokale bevolking kunnen reiziger nieuwe en bijzondere ervaringen opdoen die zij tijdens normale vakanties niet zouden kunnen doen, ze kunnen bijdrage aan de cultuur en nieuwe kennis opdoen. De waarde van een vakantie krijgt hierdoor een andere invulling dan alleen maar relaxen en bijkomen.

Ik denk dat deze trend goed is ingesprongen in het gat in de markt. Hotels zijn vaak erg duur en door de economische crisis kunnen toeristen er nu goedkoper op uit.  In combinatie met bijvoorbeeld de trend ‘’connect with the locals’’ hebben zij een grote nieuwe business in de reisbranche gecreëerd. Doordat consumenten steeds meer veranderen is Airbnb een perfecte uitkomst voor consumenten om het eens lekker anders te gaan doen.

Bibliografie

Airbnb. (2015). Over ons. Opgehaald van Airbnb: https://www.airbnb.nl/about/about-us

Frankwatching. (2014). Opgehaald van Frankwatching: http://www.frankwatching.com/archive/2014/06/15/niet-de-mooiste-interface-wint-maar-de-meest-gebruikte/

Frankwatching. (2014). Opgehaald van Frankwatching: http://www.frankwatching.com/archive/2012/12/07/wat-de-retail-kan-leren-van-airbnb-collaboration-als-succesmodel/

Koster, B. (2012). Opgehaald van Marketingfacts: http://www.marketingfacts.nl/berichten/ole-ruch-airbnb-op-travelnext-congres-toegang-gaat-eigendom-overtroeven

Airbnb

Connect with the locals

Connect with the locals

In het voorgaande blog heeft u kunnen lezen over globalisering. Door globalisering zijn de grenzen vervaagd waardoor toeristen gemakkelijk rond kunnen reizen in de hele wereld. Door internet hebben toeristen veel kennis gekregen over bevolkingsgroepen in de hele wereld en wordt hun de kans geboden om met deze mensen in contact te komen. Door deze ontwikkelingen is er een nieuwe trend ontstaan‘’ Connect with the locals’’. Deze trend is benoemd door trendwatcher Tessa aan de Stegge als dé reistrend van 2015 (Telegraaf, 2015). Toeristen willen niet meer op vakantie naar echte toeristenplekken waar ze eerder een frikandel dan lokale gerechten kunnen scoren maar willen bijzondere ervaringen opdoen die ze kunnen delen.  

‘’ De vakantietrend Connect with locals illustreert de behoefte van reizigers aan verbondenheid en kleinschalige ervaringen met de lokale bevolking op het gebied van menselijk contact, verblijf, activiteiten & maaltijden in ruil voor een financiële vergoeding, Tessa van de Stegge’’

Deze trend is dus een soort drang naar persoonlijk contact met de lokale bewoners. Reizigers willen bijvoorbeeld een lokale gids, die vaak veel meer te vertellen heeft over zijn land dan ingevlogen gidsen (Wildiers, 2015). Volgens ervaringen van toeristen komen de mooiste verhalen en plekjes juist naar voren door de lokale bevolking. Zij weten precies de plekjes omdat zij al langere tijd in het gebied verblijven (Wildiers, 2015).

Deze trend komt mede voort uit de megatrend globalisering. Deze trend is een meso trend want het is een consumentenbehoefte. Toeristen willen zelf graag verblijven en in contact komen met locals. De trend wordt gezien als dé reistrend van 2015 en staat dus nog in de kinderschoenen. Het zijn dus originials die kiezen voor deze reis. Vooral jonge toeristen zijn op dit moment op zoek naar contacten met locals. Ze  zijn op zoek naar verrijkingen in hun levens en willen dit delen via sociale media. Er wordt verwacht dat er in 2015 100.000 toeristen daadwerkelijk zo’n reis gaan maken (Famme, 2015). Op dit moment is de impact nog niet echt heel erg groot maar de verwachting is dat deze trend zal gaan doorzetten in de toekomst en meerdere leeftijdsgroepen deze reizen gaan maken. Toeristen verlangen steeds meer naar authenticiteit, niet met de massa mee en meer zelf ontdekken.

Deze trend is op dit moment alleen toepasbaar en zichtbaar in de reisbranche. Reisorganisaties zullen met deze trend rekening moeten houden. Medewerkers kunnen niet meer kant en klare pakketreizen aanbieden, ze moeten hun assortiment gaan uitbreiden en zelf in contact komen met locals zodat zij toeristen hier na toe kunnen sturen. Echter kunnen bedrijven in de toekomst natuurlijk ook gaan ‘’connecten’’ met locals om zo kennis op te doen over nieuwe producten of problemen in hun gemeenschap.

De oorsprong van deze trend ligt in verschillende ontwikkelingen van de laatste jaren. Digitaal & Internet, deeleconomie, wie goed doet, goed ontmoet, local expertise en reizen ter verrijking zijn allemaal ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de oorsprong van deze trend (Elbers, 2015).

Deze trend draagt natuurlijk bij aan nieuwe vormen van waarde creatie. Toeristen willen tegenwoordig niet alleen een mooi verblijf, mooi weer en niet te ver lopen naar het zwembad of strand. Toeristen zijn nu op zoek naar bijzondere ervaringen, ze willen in contact komen met lokale bevolking, de cultuur ervaren en goed doen voor de cultuur. Dit zijn nieuwe waarde voor reizigers. Vooral het bijdrage aan de cultuur is nieuw voor de normale toerist. Vaak komen toeristen alleen genieten en denken zij niet na over de lokale bevolking.

Wanneer u als toerist helemaal klaar bent met stadjes bezoeken, aan het strand liggen en uitgaan zijn er tijdens deze reizen veel mogelijkheid om te doen en te ontdekken. Zo kunnen ze samen met de lokale bevolking koken en eten, ambachten leren, lokale sporten doen en religieuze ceremonies bijwonen.

Ik, als reislustig type, kan mij wel vinden in deze trend. Door mijn stage in Barcelona ben ik in contact gekomen met veel Spaanse collega’s die al van kleins af aan in Barcelona wonen. Door deze mensen ben ik plekken gaan bezoeken waar ik anders nooit gekomen was, weet ik aparte dingen over de stad en ben ik in veel typisch Spaanse restaurantjes geweest. Deze bezoeken hebben mijn tijd in Spanje veel mooier en bijzonderder gemaakt. Het gedrag van consumenten en dus ook toeristen is  veranderd. Het is belangrijk dat de reisbranche zich hiervan bewust is want standaard pakketreizen met een hotel met ‘’friet van piet’’ op de hoek past niet meer in de nieuwe reiswensen van de nieuwe toerist.

Een beschrijving van een micro trend die voort komt uit ‘’ Connect with the locals’’ leest u woensdag!

Bibliografie

Elbers, L. (2015, Januari 14). Travel Trend 2015 volgens Tessa aan de Stegge. Opgehaald van Travel next: http://www.travelnext.nl/travel-trend-2015-volgens-tessa-aan-de-stegge-connectwithlocals.html

Famme. (2015, Januari 24). Opgehaald van Famme: http://www.famme.nl/connect-locals-de-reistrend-van-2015/

Telegraaf. (2015, Januari 14). Dé reistrend van 2015: connect with the locals. Telegraaf.

Wildiers, L. (2015, feb 1). Opgehaald van Reishonger: http://www.reishonger.nl/persberichten/trend-connect-with-locals/

Connect with the locals

Globalisering

Globalisering, wat is dat nou eigenlijk precies? De definitie van globalisering luidt als volgt: ‘een versnelling in het proces van wereldwijde economische integratie door een sterke toename van de internationale handel en directe buitenlandse investeringen’ (New Travel Trends, 2012). Door globalisering staat de hele wereld met elkaar in verbinding. De wereldwijde grenzen zijn vervaagd, waardoor alle landen in verbinding staan met elkaar (De wereld en Nederland, sd).

Globalisering gaat dus de gehele maatschappij aan en is dus een megatrend ook wel maatschappelijk trend genoemd. Deze langdurige trend is enkele honderden jaren geleden begonnen. Over wanneer precies zijn de meningen erg over verdeeld (De wereld en Nederland, sd). De oorsprong van globalisatie komt voort uit de ontdekkingsreis van Columbus en het daaropvolgend Europese kolonialisme. Die kolonisatie van landen in Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten, zorgde niet enkel voor goedkope grondstoffen, maar creëerde bovendien nieuwe afzetmarkten (Poelvoorde, 2011).

De impact van globalisering is enorm. Merken als Coca-Cola, McDonalds en Niké zijn door globalisering wereldwijd verkrijgbaar. Voor veel consumenten is dit vanzelf sprekend. Daarnaast is het voor steeds meer consumenten normaal om een aankoop te doen in het buitenland. Zonder globalisering was dit allemaal niet mogelijk en hadden sterke merken nooit zo’n grote afzet markt gehad. Internet is een goed voorbeeld van globalisering. Via internet worden verschillende culturen bekend voor buitenstaanders en zijn alle mensen op de hoogte van ontwikkelingen in de gehele wereld. De globalisering is de afgelopen vijfentwintig jaar door de explosie van de computertechnologie, de ontmanteling van handelsbarrières en de groeiende politieke en economische macht van multinationals in een wilde ons stroomversnelling terechtgekomen (Poelvoorde, 2011). Echter globalisering staat pas in de kinderschoenen volgens business goeroe Hermann Simon. Hij verwacht dat direct investeringen, aantal toeristen en de export een enorme groei zal blijven doormaken de komende jaren. Hermann Simon ziet globalisering als belangrijkste driver voor groei. Ondanks dat er de afgelopen jaren al veel veranderingen hebben plaats gevonden verwachten experts dat globalisering zal blijven groeien (Boerman, 2011).

‘’ Denkt u dat internet en de globalisering de afgelopen tien jaar hard zijn gegaan? Think again. We staan pas aan het begin van de revolutie, zegt de Duitse Business goeroe Hermann Simon’’ (Boerman, 2011).

Globalisering is onder te verdelen in verschillende subgroepen. Zo is er culturele globalisering, economische globalisering, militaire globalisering en politieke globalisering. Door globalisering ontstaat er concurrentie. Concurrentie is gezond en houdt de prijzen laag. Nadeel van dit puntje is dat alleen grote bedrijven deelnemen aan deze concurrentiestrijd.

Johan Norberg is een voorstander van globalisering. Als voorbeeld hiervan noemt hij Taiwan en Kenia, 50 jaar geleden waren deze landen even rijk. Taiwan is nu 20 maal rijker dan Kenia. Volgens Johan Norberg komt dit omdat Taiwan zich 20 jaar geleden ging globaliseren. Taiwan deed waar ze goed in waren: het arbeidsproducten fabriceren. Hierdoor groeide de export snel en kon Taiwan zelf de producten invoeren die ze nodig hadden. (Norberg, 2003)

Aan globalisering zitten niet alleen maar positieve kanten. Grote bedrijven besteden bijvoorbeeld veel werk uit in lagelonenlanden. Vooral laaggeschoolde werknemers kunnen hierdoor hun baan kwijt raken. De economische crisis maakt de situatie moeilijker. Bedrijven en overheden bezuinigen en de werkgelegenheid wordt minder. Hierom is er sinds kort ook duurzame globalisering. Hierbij wordt er rekening gehouden met economische vooruitgang in rijke en arme landen, waarbij rekening wordt gehouden met mensen en milieu (Rijksoverheid, sd).

Noreena Hertz is bijvoorbeeld tegen globalisering omdat zij vindt dat er mensen door worden uitgebuit. Daarnaast krijgen de grote concerns in haar ogen te veel macht. De bedrijven hebben tegenwoordig zó veel macht, dat zelfs de politiek soms afhankelijk geworden is van de concerns. Hertz vindt ook dat globalisering veel armoede met zich meebrengt. De koffieberen krijgen vaak veel te weinig geld voor hun koffie (Digischool, sd).

Over de positieve kanten van globalisering zijn de meningen dus verdeeld.

Globalisering is vooral positief zichtbaar in de handelsbranche. Voor deze branches zijn er veel voordelen gekomen door globalisering. Zo zijn er nieuwe afzetmarkten gekomen en kan er makkelijker handel worden gedreven met het buitenland. Daarnaast biedt globalisering werkgelegenheid, maakt producten wereldwijd verkrijgbaar, bevordert flexibiliteit en innovatie (Rijksoverheid, sd).

In zie in veel punten die voorstanders en tegenstanders geven wel iets. Toch denk ik dat landen deze trend positief moeten bekijken en dat globalisering van groot belang is. Door globalisering is het makkelijker handel te drijven voor bedrijven en zijn er veel meer kansen om te groeien als bedrijf en als land. Wanneer een land hier op tegen is zullen zij de slag missen en zich niet kunnen blijven ontwikkelen. Ik ben wel voor spelregels en strengere wetten. Arme landen moet positief kunnen profiteren van deze ontwikkeling en mensen mogen niet worden uitgebuit. Gezien het voorbeeld van Johan Norberg over Taiwan is het dus mogelijk om arme landen te helpen bij de ontwikkeling.

Een beschrijving van een trend die voortkomt uit Globalisering leest u dinsdag!


 

Bibliografie

(sd). Opgehaald van Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/globalisering-en-handelspolitiek/globalisering

Boerman, P. (2011). ‘QUA GLOBALISERING STAAN WE PAS AAN HET BEGIN’ – INTERVIEW HERMANN SIMON. Management Team.

De wereld en Nederland. (sd). Opgehaald van De wereld en Nederland: http://www.dewereldennederland.nl/src/dossiers/dossier_1.1.pdf

Digischool. (sd). Opgehaald van http://wp.digischool.nl/economie/oefenen/bekende-economen/noreena-hertz/

New Travel Trends. (2012, mei 22). Opgehaald van https://newtraveltrends.wordpress.com/2012/05/22/trendpiramide-globalisering/

Norberg, J. (2003). Opgehaald van http://libertarian.nl/wp/2003/01/johan-norberg-leve-de-globalisering/

Poelvoorde, R. v. (2011). Opgehaald van http://users.skynet.be/fb476193/standpunt/globalisering.htm

 

 

 

Globalisering